Kristian Nordskov

- god til alt optimering

 

Med baggrund som Industriteknikmekaniker fra Bang & Olufsen, produktionsingeni¿r fra IHK/DTU efterfulgt af flere lederstillinger fra industrien i ind- og udland har Kristian Nordskov stor teoretisk og praktisk erfaring med nedenstŒende omrŒder.


Produktion

·       Projektering og opstart af ny effektiv produktion

·       Optimering af eksisterende produktion

·       Flowanalyser & -optimering

·       Procesanalyser & -optimering

·       Produktivitetsnøgletal

·       Vedligeholdelsesprogrammer

Indkøb

·       Etablering af effektiv indkøbsafdeling

·       Optimering af eksisterende indkøbsafdeling

·       Udarbejdelse af indkøbsaftaler

·       Sourcing/find leverandører på verdensplan

·       International indkøb/samhandel

·       Valg af strategiske leverandører

·       Indkøbsanalyser

Kvalitetssikring

·       Implementering af kvalitetsstyrings-systemer

·       Total kvalitetskontrol

·       Implementere BSCI standard og pre audit

·       Implementering af ISO9001

·       Implementering af CSR standard og audit

Strategi

·       Udvikling af strategiplaner

·       Outsourcing af produktion (gennemførelse)

·       Etablere virksomheder i Asien og Europa

Projektledelse

·       Formulering og struktur af projekter

·       Opfølgningsrutiner

 

Shipping/forsendelser

·       Optimering af shipping funktionen

·       Indgåelse af aftaler med div. aktører

·       Arrangere fragt i hele verden til bedste pris

·       REACH registrering

Lager

·       Lageroptimering

·       Lagerstyring/opsætning

·       Implementering af VMI (leverandørstyret lager)

·       Opsætning, drift og vedligehold af 3. parts logistik

 

Generelt

·       Løsning af ad-hoc opgaver hvor myndigheder er involveret.

·       Formulering og opfølgning vedr. ansøge om midler - private og offentlige fonde

·       Identificering og implementering af KPI’er

·       Optimering af forretningsgange

 

 

 

 

 

 


 

 

Alt bliver gjort med udgangspunkt i LEAN; fokus pŒ kunden, undgŒ spild. Forskellige v¾rkt¿jer anvendes afh¾ngigt af opgaven.